Vår posisjon

Her kan du se våre posisjoner underveis. Disse oppdateres bare når vi har nett!

Farger og figurer:
Blå seilbåt viser siste posisjon - Blått anker viser ankringsplasser -
Markører viser posisjoner i marina, slik: 2009 - 2010 - 2011 -2012

 


View Go Beyond, Circumnavigation 2009-2012 in a larger map